נכות כללית

תאונת דרכים  ●  תאונת עבודה  ●  ביטוח לאומי  ●  נכי צה"ל  ●  סוגי פציעות ומחלות  ●  תביעות גוף אחרות אודותינו  |  יצירת קשר
דף ראשי
תאונת דרכים
תאונת עבודה
ביטוח לאומי
נכי צה"ל
סוגי פציעות ומחלות
תביעות גוף אחרות
נושאים חשובים
חיפוש באתר
נושאים חשובים
אובדן כושר עבודה
חוות דעת רפואית
נכות רפואית
מומחה רפואי
גובה הפיצויים
כאב וסבל
הפסדי השתכרות

● נכות כללית

רקע כללי – תושב ישראל שסובל מליקויים בריאותיים משמעותיים או מחלה קשה רשאי לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי ולדרוש לקבל קצבת נכות כללית. זכאות לקצבת נכות כללית מותנית בחומרת המצב הרפואי שנבחנת ע"י וועדות רפואיות והקצבה משולמת לזכאי לה מידי חודש. בנוסף, מי שזכאי לקצבת "נכות כללית" יהא זכאי גם להטבות סוציאליות וכספיות נוספות ומשמעותית (כגון הנחה בארנונה) ועוד.

תנאי הזכאות - זכאות לקבלת קצבת נכות כללית מותנית בקיומם של מספר תנאים:

(א). תנאים מיקדמיים הנוגעים למצב התעסוקתי והכנסתו של הנפגע – מדובר ב- 2 תנאים שדי בהתקיים אחד מהם כדי שתתקיים הזכאות:

האפשרות הראשונה – התובע אינו משתכר מאום או משתכר שכר נמוך מ-25% מהשכר הממוצע במשק.

האפשרות השניה – השתכרותו של התובע צומצמה עקב הליקוי בין בבת-אחת ובין בהדרגה בשיעור של 50% או יותר.

(ב). תנאים המותנים במצב הרפואי – מדובר ב- 2 תנאים מצטברים:

התנאי הראשון – ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה לתובע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או בשיעור של 40% לפחות (ובעקרת בית – 50% לפחות) במקרים בהם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית של 25% לפחות.

התנאי השני – קביעה של המוסד לביטוח לאומי כי הנכה איבד 50% מכושרו להשתכר (ובעקרת בית: מכושרה לתפקד במשק הבית).

ראוי לשים לב כי אם לנכה תיקבע נכות רפואית המזכה לכאורה בקצבה (למשל 40%), אך המוסד לביטוח לאומי יקבע כי הוא לא איבד את כושרו לעבוד בשיעור של 50%, אזי הנכה לא יהיה זכאי לקצבת נכות. מי שהתקיימו בו כל הקריטריונים הנ"ל יהא זכאי לקצבה חודשית שתשולם עד שיגיע לגיל בו יהא זכאי לקצבת זקנה (67 שנה לגבי גבר ו- 62 לגבי אשה). גובה קצבת נכות כללית חודשית תלוי בדרגת אי-הכושר שנקבעה, במצבו המשפחתי של הנכה והשתכרויותיו.

בנוסף, מי שהוכר כזכאי לקבל קצבת נכות כללית לאחר שעמד בקריטריונים הנ"ל יבחון המוסד את זכאותו לקבל תוספת לקצבה הבסיסית בגין "שירותים מיוחדים" (שר"מ). מדובר בתוספת המשולמת או ניתנת בגין עזרה סיעודית. בד"כ מדובר בנכים הסובלים מבעיות קשות במיוחד בעטיין הם זקוקים לעזרה בפעולות היומיום (רחצה, אכילה, התלבשות וכד'). יושם לב, כי תנאי לקבלת קצבת "שרותים מיוחדים" הינו נכות רפואית בשיעור 60% לפחות.

קביעת הנכות הרפואית – כמוזכר לעיל, הנכות הרפואית נקבעת ע"י וועדה רפואית בראשות רופא ולעתים יותר מרופא אחד. הנכות נקבעת עפ"י טבלאות ועקרונות המפורטים בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגע בעבודה).

ראוי לציין, כי קיימים הבדלים מהותיים וחשובים בין קביעת דרגת נכות לנפגע בעבודה לעומת קביעת נכות לצורך תביעת נכות כללית, בעיקר ב- 2 עניינים:

האחד, בנכות כללית אין חשיבות מה הסיבה לליקוי הגופני. דהינו, אין זה רלבנטי אם מדובר בליקוי מולד או ליקוי שהוא תוצאה של תאונה. הוועדה שדנה בתביעה לצורך נכות כללית חייבת לדון בכל הפגימות. לעומת זאת, כאשר מדובר בפגיעה בעבודה דנה הוועדה אך ורק בפגימה שהוכרה כנובעת מאותה תאונה ולא תדון בפגימות אחרות.

השני, לצורך נכות כללית ישנן פגימות שלא יוכרו על אף שהן מקנות נכות עפ"י הטבלאות המופיעות בתקנות. מדובר בסעיפים "מנופים". במקרים אלה רצוי כי הנכה יבחן האם בגין הליקוי המנופה קיים סעיף דומה או אחר שבמסגרתו ניתן לכלול את הפגימה, באופן שהיא לא תנופה, מאחר שלעתים קיימת חפיפה מסויימת בין סעיפים שונים בתקנות.

התובע רשאי להגיש ערעור בפני ועדה רפואית לעררים על קביעות של הוועדה הרפואית (לענין הנכות הרפואית) או של המוסד לביטוח לאומי בענין דרגת אי-הכושר ו/או בנוגע לאי-הכרה בתנאי זכאות תעסוקתיים (אותם פירטנו לעיל).

על קביעת הוועדה הרפואית לעררים רשאי הנכה להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד לבית הדין האזורי לעבודה. זיקה בין נכות כללית לקצבת נכות מעבודה – לעתים יכול לקרות מצב בו אדם זכאי לקבל גם קצבת נכות מעבודה עקב פגיעה בעבודה וגם קצבת נכות כללית. במצב זה תשולם לנכה רק הקצבה הגבוהה מביניהן.

בנוסף, חשוב לציין כי כאשר מדובר בתביעת נזיקין "אזרחית" בגין פגיעה בעבודה מקוזזים מהפיצויים תשלומי הביטוח הלאומי בגין אותה פגיעה. אי-לכך, אם קצבת נכות כללית משולמת עקב אותה תאונה נשוא תביעת הנזיקין ושיעורה גבוה מקצבת נכות מעבודה תנוכה קצבה נכות כללית במלואה מהפיצויים.

קצבת נכות כללית ותאונת דרכים (או אחרת) שלא בעבודה - אדם שנפגע בתאונת דרכים (או תאונה אחרת) שלא בעבודה זכאי בד"כ לקבל פיצויים. במידה והנפגע זכאי לקבל גם קצבת נכות כללית, אזי עפ"י החוק והפסיקה מהפיצויים המגיעים בגין התאונה ינוכה החלק היחסי של הנכות הרפואית שבגינה נקבעה הזכאות לקצבת נכות כללית.

לדוגמא, נניח כי אדם נפגע בתאונת דרכים ובגין פגיעתו נקבעה לו נכות של 20% ונקבעו לזכותו פיצויים בסך 300,000 ₪. נניח כי אותו אדם הגיש תביעה לנכות כללית ונקבעה לו נכות רפואית של 50%, מתוכה 20% נובעים מהתאונה. במקרה זה ייעשה חישוב של הסכום הכולל המגיע בגין קצבת נכות כללית, ורק 40% מסכום זה (הנובעים מהפגיעה בתאונה) ינוכו מהפיצויים המגיעים בגין הניכוי (ראו עוד בענין הניכויים בנושאים "תאונת דרכים" ו-"תאונת עבודה" בהקשר של "תאונת דרכים בעבודה").

הגשת תביעה – תביעה לנכות כללית ניתן להגיש על גבי טפסים של המוסד לביטוח לאומי אותם יש למלא ולציין בין השאר את הפגימות הגופניות ופרטים הנוגעים לתנאי הזכאות לרבות מצב תעסוקתי בהווה ובעבר.

לדעתנו, נכון יעשה מי שבכוונתו להגיש תביעה אם ישקול צעדיו היטב לגבי כל פרטי התביעה, לרבות ע"י קבלת ייעוץ מקצועי לגבי הוראות תקנות הביטוח הלאומי לענין גובה הנכות וסעיפים מנופים, וכן בדבר הזיקה בין תביעת נכות כללית לתביעות או זכויות אחרות כגון פגיעה בעבודה או פגיעה בתאונת דרכים (או תאונה אחרת) שלא קשורה לעבודה.

מאמרים נוספים בנושא ביטוח לאומי
תאונת עבודה
מחלת מקצוע
מקרוטראומה
וועדות רפואיות
החמרת פגיעה
נפגעי איבה (וטרור)
תלויים \ שארים
קצבאות ומענקים
סוגי פגיעות
כל המידע המפורסם באתר זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי

תקנון ותנאי השימוש באתר